Новини
За нас
Отопление
Вентилация
Климатизация
Слънчеви колектори
Пром. топлотехника
Хл. инст. и сушилни
Услуги
За контакти
 

"Климаинженеринг" ЕООД е дистрибутор на един от основни производители и доставчици на климатична техника за страната - фирма "Тангра" - гр.София, Ерато и др. Това ни дава възможност да проектираме и изграждаме различни типове климатични инсталации, които отговарят на изискванията на нашите клиенти при минимизиране на енергийните разходи.

Предлагани климатични инсталации:
 

  Централизирана климатизация. Въздухът се обработва в централен блок и чрез топлоизолирани въздуховоди и въздухоразпределителни решетки се подава в климатизираните помещения.
  Климатизация с индивидуални климатични апарати - вентилаторни конвектори /вентилконвектори/, които са разположени в климатизираните
помещения, на мястото на радиаторите и се захранват с топла/студена вода.
  Климатизация с климатици Toshiba, Midea, LD, Voltel и др.. Гарантирано гаранционно и извънгаранционно обслужване.

При централизирана климатизация и климатизация с вентилаторни конвектори за осигуряване на топлинна и хладилна енергия предлагаме две изпитани решения. При първото необходимата топлина се доставя от котел на твърдо, течно или газообразно гориво или друг топлоизточник, а студът се произвежда от чилър или класическа хладилна машина. Последното дава възможност за съпътстващо добиване на битова топла вода за потребителя.

Второто предлагано от нас решение за добив на топлинна и хладилна енергия е термопомпата. При извличане на енергия от околния въздух /термопомпа вода - въздух/, за 1 kwh вложена ел. енергия потребителят получава средно около 3 kwh топлина, т.е. съотношението е 1:3. При извличане на енергия от подземна вода/кладенец, сондаж/ това съотношение е 1:4 и повече, т.е. икономическата ефективност е по-голяма. Можем да направим климатизацията Ви през лятото почти безплатна, като използваме подземната вода директно във вентилконвекторите.

Изделията се предлагат с цени на производителя!
   
©2006-2012 КЛИМАИНЖЕНЕРИНГ ЕООД. Всички права запазени! Дизайн и разработка: Медиа Системи