Новини
За нас
Отопление
Вентилация
Климатизация
Слънчеви колектори
Пром. топлотехника
Хл. инст. и сушилни
Услуги
За контакти
 

Фирмата предлага следните услуги:
 

Проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации – пълна проектантска правоспособност;
  Оценяване на икономическии целесъобразни възможности за използване на отпадна топлина от хладилни инсталации, от топлинни съоръжения, от вентилационни инсталации;
  Консултации и решаване на проблеми от изброените области;
  Подпомага граждани за самостоятелно изграждане на малки инсталации.
 
   
©2006-2012 КЛИМАИНЖЕНЕРИНГ ЕООД. Всички права запазени! Дизайн и разработка: Медиа Системи