Новини
За нас
Отопление
Вентилация
Климатизация
Слънчеви колектори
Пром. топлотехника
Хл. инст. и сушилни
Услуги
За контакти
 

Технологични системи за енергооползотворяване (утилизация) и енергоспестяване
 

Топлинни технологични съоръжения - проектиране и изграждане на водни ризи, топлообменни серпентини, топлообменни повърхности, кондензатори, изпарители и др.
Топлообменни апарати - проектиране и изграждане на енергоспестяващи инсталации с топлообменни модули тип "въздух(газ)-въздух(газ)"; "въздух(газ)-течност"; "течност-течност".
Утилизация (максимално оползотворяване) на отпадна топлина от производствени, климатични, хладилни и вентилационни съоръжения.
Промишлена вентилация и обезпрашаване Проектиране и изграждане на инсталации за промишлени обекти за предотвратяване на прегряване, преовлажняване и замърсяване на помещенията.

Съобразяват се "Норми за проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации" и специфичните особености на обекта.
   
©2006-2012 КЛИМАИНЖЕНЕРИНГ ЕООД. Всички права запазени! Дизайн и разработка: Медиа Системи