Новини
За нас
Отопление
Вентилация
Климатизация
Слънчеви колектори
Пром. топлотехника
Хл. инст. и сушилни
Услуги
За контакти
 
Фирма "Климаинженеринг" ЕООД - гр. Стара Загора проектира, доставя, изгражда и сервизира инсталации в областта на:

отоплението;
вентилацията;
климатизацията;
слънчеви инсталации за топла вода;
хладилни камери и сушилни;
промишлена топлотехника.

Фирмата изгражда битови, промишлени и селскостопански обекти. Приоритет при изграждане на инсталациите са прилагане на утвърдени новости и използване на отпадна енергия с цел поевтиняване експлоатацията на обектите.
Работим по програмите за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Предлагаме изделия, одобрени по тези програми - котли, слънчеви колектори, климатици и др.
   
©2006-2012 КЛИМАИНЖЕНЕРИНГ ЕООД. Всички права запазени! Дизайн и разработка: Медиа Системи