Новини
За нас
Отопление
Вентилация
Климатизация
Слънчеви колектори
Пром. топлотехника
Хл. инст. и сушилни
Услуги
За контакти
 
Според предназначението се предлагат следните видове вентилации:
 
 Вентилация на битови, обществени и производствени обекти. Аспирация на кухни, ресторанти, кафета, клубове, мокри помещения, тоалетни и др.;
 Вентилация на производствени цехове;
 Вентилация на автомобилни сервизи;
 Вентилация, съчетана с обезпрашаване и пречистване на въздуха;
 Вентилация на животновъдни сгради.

Вентилационните системи могат да бъдат съчетани с отопление, охлаждане, както и с възможност за регенериране на топлината на изхвърляния вентилационен въздух. Филтрирането на въздуха и шумозаглушаването са постоянен приоритет в изгражданите вентилационни системи.

Фирмата ни е дистрибутор на един от основните производители на вентилационна и климатична техника за страната - фирма "ТАНГРА" - гр.София /www.tangra.bg/. Разполагаме на склад и доставяме всички нейни изделия, като:
 
 вентилатори /осови, центробежни, канални, покривни, битови/;
 вентилационни решетки /стенни, таванни, перфорирани и др./;
 филтри за пречистване на въздуха от прах, кухненски аерозоли и пари;
 кухненски чадъри /смукатели/;
 шумозаглушители /канални, кулисни/;
 жалузийни решетки /подвижни, неподвижни, регулируеми/;
 клапи огнепреградни, гравитационни и еднопосочни (възвратни);
 топлообменници тип въздух-въздух и тип въздух-вода (калорифери);
 въздушни завеси;
 въздушни смесители.

Като цяло вентилацията е предназначена да удовлетворява нормативни изисквания за постигане качество на въздуха в помещения и за повишаване на комфорта в тях. Не рядко, обаче се срещат вентилационни системи, включително скъпи и новоизградени, които не изпълняват предназначението си. Това се дължи най-често на подценяване на определящи фактори като- напор на вентилатора, загуба на хидравлично налягане по пътя на въздуха и във вентилационните съоръжения, генериран шум от вентилацията и възможности за неговото ограничаване, небалансирана и неподходящо избрана схема на вентилация, създаваща дискомфорт или производствени проблеми. За изграждане на добре функционираща вентилационна система са необходими балансирани и ефективни съоръжения, професионално подбрани. В този смисъл ние можем да Ви помогнем.

Проектираните и изграждани от нас вентилационни системи са съобразени с "Норми за проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации", както и със специфичните изисквания на обекта.

Работим с цени на производителя!
   
©2006-2012 КЛИМАИНЖЕНЕРИНГ ЕООД. Всички права запазени! Дизайн и разработка: Медиа Системи